I 10 år har jag arbetat med Max Lüschers 8-färgtest som diagnosverktyg.
Testet ger snabba och exakta besked i form av en personlighetsanalys:
jag har valt att ge det lilla testet som en gåva i samband med mina
“Prova-på”-sessioner. Nu har jag gått en påbyggnadsutbildning till
professionell Lüschertolkare. Då arbetar man med 23 färger och 6
geometriska former. Resultatet är en ännu mer fullskalig, detaljerad och
ingående rapport om både grundpersonligheten och den aktuella
situationen – plus att testet visar vilka terapier som kan behövas.


Lärarna på Svenska Max Lüscherinstitutet i Falkenberg kom upp till INNER POWER CENTRE och höll utbildningen med mig och tre superproffsiga ledarskapscoacher: Holger Björklund, Lena Forslund och Maud Ahlinder.

Det här färgtestet är verkligen en resa i självkännedom .Det är fascinerande – och ibland konfronterande – att få se sig själv så tydligt. Allt kommer upp på bordet: hur man gör för att hantera sin vardag…..hur man går till väga för att uppnå sina mål…vad som oroar och stressar….och hur man försöker hantera det på olika sätt (en del bra – andra något mindre bra…)…inre resurser som man kanske är omedveten om…eller omedvetet håller tillbaka….

Grunden till att kunna handskas med olika situationer och tillstånd i livet är en god självkännedom. Ett Lüschertest ger en fantastisk vägledning om vem du är (inte vem du tror du är) och hur du kan komma vidare.

Jag kommer nu att erbjuda färgtestet – inklusive tolkning och feedbacksamtal – som en separat tjänst för den som vill komma vidare i sin personliga utveckling.