Blog Image

(konsten att skriva allt möjligt!)

Inner Power Centres blogg - med Anders Wallin

Syftet med denna blogg från Inner Power Centre är bokstavligen att SKRIVA ALLT MÖJLIGT - att använda kraften i det skrivna så det ger möjligheter till nya livsval. Som neurosemantiker är jag inspirerad av kraften i språket - att mening och betydelse känns i kroppen.  Jag kommer här att göra mitt bästa för att aktivera det inre signalsystemet. De rätta orden kan verkligen tända julgransbelysningen på insidan!