I Julevangeliet berättas om hur Josef och Maria vid tiden för Jesus födelse har problem med att få plats på något härbärge. Det är fullbelagt. Det väcker tankar inom mig där temat just är att ge plats. Att skapa mer utrymme. Vi har alla våra grundteman som ibland till och med blir till en vision, en ledstjärna som inspirerar oss i livet. För mig är detta med låta allt få rum något som finns med som grundton i mitt arbete som terapeut, kursledare och framför allt i hur jag lever mitt liv. 

För jag tror på autenticitet och kongruens. Att ska du förmedla något till andra människor då ska du också vara ett levande exempel på detta. ”Apply to yourself” som min mentor Michael Hall, skaparen av Meta-coaching och Neurosemantik så tydligt kräver av de som skall använda hans geniala verktyg för att hjälpa och kraftsätta andra.

Och det här är något jag har slagits med länge. Mina egna inre motsatser. När det dragit åt olika håll. Eller riktningar som varit stökiga. Som jag trott krockat med fina höga ideal. Eller hur det BORDE vara. Konflikter på insidan med gruppnormer – eller det som är Politiskt Korrekt.

Det där var något jag plågade mig själv med i åratal. Kriget med mig själv. Vilket också innebar tvära kast mellan ytterligheter. 

Från strikt vegan till köttätare – igen… 

Åren i Miljöpartiet följt av åren i Moderaterna… 

Åren när jag levde kriminellt – parallellt med studierna på Juristlinjen… 

Konflikten mellan min dragning till BDSM och min lust att ha relationer präglade av ömhet, innerlighet, Tantra…

Den andligt stillhetssökande meditatören som älskar röj, stök och rock’n’roll…

Det finns fler exempel – och det här räckte för att jag skulle bli matt över mig själv – eller mina många ”själv”…

Jag har varit så trött och sliten av att vara så dragen mellan – allt möjligt.

Och så kom jag till en punkt där jag bara slutade slåss. Lade ner vapnen. Gick in för att acceptera allt som var jag oavsett. Och jävlar i min lilla låda vad lugnt och skönt det blev! För inre konflikter förstärker bara polaritet, ytterlighetsreaktioner och ”Antingen-Eller-tänkande…

Att låta allt som bor inom mig samexistera har blivit min väg. Inga kompromisser längre som bygger på att precis alla ska tycka om eller uppskatta mig. Take it or leave it. Det har gjort mig starkare och tryggare. Att ge allt som är jag maximalt utrymme. 

”Embrace Yourself totally” säger OSHO, den kontroversielle andlige mystikern. Jag kan bara hålla med. Ska du få plats på härbärget så behöver du härbärgera Hela Dig Själv. All Inclusive.

Jag kompletterar med en live-video med min sång JAG ÅNGRAR INGENTING ALLS – med mitt rockband EXORCISTERNA

youtu.be/F4J7MeH_WBw

alternativt Spotify: